Kurser 2022

  1. Konstskolan i Sönderborg i södra Danmark 3/1 -7/1.
  2. Kurs på Styrsö 22-24 april, (3 dagar)
  3. Kurs på Styrsö 12-14 maj (4 dagar)
  4. Kurs på Bornö i Gullmarsfjorden (5 dagar)
  5. 17-19 september (3 dagar)
  6. 22-25 september(4 dagar)